تعمیر فشار خون سنج دیجیتال استار در مدلهای تمام اتوماتیک دیجیتال و نیمه اتومات پمپی پس از تست قطعاتی مانند برد اصلی و ال سی دی ،خواندن ارور دستگاه و سپس برطرف کردن خرابی دستگاه انجام میشود. STAR