تعمیر فشار خون سنج میکرو لایف Microlife در سه مدل دیجیتالی بازویی ، آنالوگ عقربه ای و دیجیتال مچی پس از برسی 10 دقیقه ای اقدام به تعمیر و اعلام هزینه میشود